مجله ره آورد پژوهش نگهداری و تعمیرات- اخبار نشریه
نسخه شماره 3 نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۱۸ | 

عناوین مقالات شماره ی 3 و اسامی نویسندگان 


انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات با استفاده از FAD

حمید رضا صیتی ، سید محمد محسن جوادزاده، امین بهنام پور، محمود هوشمند، دین محمد ایمانی


استفاده از یک مدل آماری در بررسی اثرات مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره ورفراگیر( TPM ) بر سطح سیگمای محصولات تولیدی

رشید افرازدوگاهه، امیرعباس شجاعی، صدیق رئیسی


تشخیص و طبقه بندی عدم ایجاد جرقه در سیلندرهای مجاور  با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی

صیاد نصیری ، مهرداد نوری خاجوی تهرانی، ابوالقاسم اسلامی ، بابک تقربی


محاسبه و تحلیل شاخصOCE در مجتمع فولاد مبارکه

اعظم مهربد، سید اکبر نیلی پور طباطبایی


Discrete Wavelet Transform, Support Vector Machine and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference in Bearing Fault Diagnosis 

 

Ashkan Moosavian, Hojat Ahmadi, Babak Sakhaei, Reza Labbafi, Shahed Masoudian


Monitoring Dependent Key Performance Indicators in Maintenance: An Application of Cause Selecting Control Charts

AmirAbbas Najafi, Siamak Nouri


دریافت نسخه 3 نشریه

نشانی مطلب در وبگاه مجله ره آورد پژوهش نگهداری و تعمیرات:
http://amej.ir/find.php?item=1.43.39.fa
برگشت به اصل مطلب