مهندسی نگهداری و مدیریت منابع- اطلاعات تماس
آدرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس : ایران، تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی، طبقه همکف.
تلفن : 88092884-88369741، دورنگار : 88575415، کد پستی : 1466641167، صندوق پستی : 6389-19395، ایمیل : Info@amej.ir
نشانی مطلب در وبگاه مهندسی نگهداری و مدیریت منابع:
http://amej.ir/find.php?item=1.57.28.fa
برگشت به اصل مطلب